Thông báo về việc tập trung thu hoạch lúa xuân và tổ chức gieo caaysluas mùa năm 2022
Số ký hiệu văn bản Số 11/TB-UBND
Ngày ban hành 17/06/2022
Ngày hiệu lực 17/06/2022
Trích yếu nội dung Thông báo về việc tập trung thu hoạch lúa xuân và tổ chức gieo caaysluas mùa năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Nguyễn Văn Vận
Tài liệu đính kèm TBsx.pdf