Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 10. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2023
Số ký hiệu văn bản Số 45/BC-UBND
Ngày ban hành 06/11/2023
Ngày hiệu lực 06/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 10. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Trần Văn Thưởng
Tài liệu đính kèm BCc.pdf