Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 927/2006/QĐ-UBND ngày 31/10/2026
Số ký hiệu văn bản Số 38/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/10/2023
Ngày hiệu lực 10/10/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 927/2006/QĐ-UBND ngày 31/10/2026
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QD-PL.pdf