Thông báo về việc Chi trả phụ cấp người có công với cách mạng
Số ký hiệu văn bản Số 21/TB-UBND
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 14/11/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc Chi trả phụ cấp người có công với cách mạng
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cc.pdf