Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 312
  • Tất cả: 39404
Hội đồng nhân dân xã Việt Hùng khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ hai
 
Đồng chí Phạm Văn Đê Thường vụ huyện ủy, chủ nhiệm ủy Ban kiểm tra
về dự kỳ họp thứ hai HĐND xã Việt Hùng phát biểu và chỉ đạo kỳ họp
 
 
Đồng chí Trần Văn Thưởng Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
 
Đồng chí Lê Văn Thi Phó chủ tịch HĐND xã
Báo cáo quy chế hoạt động của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
 
 
 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Vận Thường vụ Đảng ủy - Phó chủ tịch UBND xã
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. 
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, tại kỳ họp HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
 
 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Cương Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ xã
Thông báo MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm.
Chương trình MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng cuối năm 2021
 
 
 
Đồng chí Đoàn Thị Bích Công chức tài chính - kế toán trình báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2020
Báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2021
 
 
 
 
 
Đồng chí Vũ Văn Hà Đảng ủy viên - Trưởng ban pháp chế HĐND xã.
Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế trình tại kỳ họp HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
 
 
Đồng chí Trần Văn Việt  Đảng ủy viên - Trưởng ban kinh tế HĐND xã.
Báo cáo thẩm tra của Ban  Kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026