Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 44
  • Trong tuần: 337
  • Tất cả: 39429
Xóm Đoài 1, xóm Đoài 2 xã Việt Hùng đón bằng công nhận xóm xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
 Đồng chí Trần Văn Thưởng thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh trao  bằng công nhận xóm xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 cho Xóm Đoài 1, xóm Đoài 2 xã Việt Hùng
 
Đồng chí Trần Văn Thưởng Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh trao  bằng công
nhận xóm xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 cho Xóm Đoài 1, xóm Đoài 2 xã Việt Hùng