Tổng số: 116
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/BC_BCĐ 28/10/2020 Báo cáo kết quả 10 tháng thực hiện phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"ở khu dân cư; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2020 và năm 2021
Lượt xem: 80
Tải về
156/QĐ-UBND 05/11/2020 Thành lập Ban chỉ đạo rà soát, điều tra định kỳ, phân loại hộ gia đình năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn xã Việt Hùng
Lượt xem: 57
Tải về
09/KH-UBND 12/11/2020 Rà soát, điều tra định kỳ phân loại hộ gia đình năm 2020, theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 73
Tải về
29/BC-UBND 09/11/2020 Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020
Lượt xem: 73
Tải về
07/TB-ĐU 10/12/2020 Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ năm 2020
Lượt xem: 69
Tải về
35/TB-UBND 10/12/2020 Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức năm 2020
Lượt xem: 82
Tải về
31/BC-UBND 30/11/2020 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn xã Việt Hùng
Lượt xem: 62
Tải về
40/BC-UBND 15/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
Lượt xem: 61
Tải về
38/BC-UBND 19/12/2020 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2020. Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021
Lượt xem: 69
Tải về
10/KH-UBND 29/12/2020 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
Lượt xem: 75
Tải về
12345678910...