Báo cáo tổng kết công tác sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2021. Kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022
Số ký hiệu văn bản Số 21/BC-UBND
Ngày ban hành 15/06/2022
Ngày hiệu lực 15/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết công tác sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2021. Kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Nguyễn Văn Vận
Tài liệu đính kèm BC SX.pdf