Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 22/BC - UBND
Ngày ban hành 21/06/2022
Ngày hiệu lực 21/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Trần Văn Thưởng
Tài liệu đính kèm Báo cáo KTXH.pdf